VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ


Abychom mohli lépe rozvíjet dovednosti a schopnosti našich zaměstnanců, nachystali jsme projekt pro jejich kontinuální vzdělávání.

Projekt s názvem Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Walstead Moraviapress s.r.o. spolufinancuje Evropská unie. 

Projekt probíhá v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022.

Cílem projektu je podpora profesního vzdělávání zaměstnanců a jejich rozvoj pro lepší adaptabilitu v pracovním prostředí.

Naše zaměstnance vzděláváme v oblastech:

  • jazykového vzdělávání
  • obecného i specializovaného IT
  • účetní a finanční kurzy
  • právní kurzy
  • měkké a manažerské dovednosti
  • technické a další odborné vzdělávání