POMÁHÁME

SBÍRKA WALSTEAD MORAVIAPRESS

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 postihla zaměstnance naší společnosti přírodní katastrofa doprovázena velkými materiálními ztrátami.

Naštěstí, a to je nejdůležitější, se nejedná o ztráty na životech či zdraví. Nicméně ztráty na majetku jsou enormní. Velký počet našich kolegů žije ve spádové oblasti zničených vesnic a přišli téměř o vše.

Zorganizovali jsme proto pro okamžitou pomoc u našeho bankovního partnera České spořitelny transparentní účet, na který přispěli nejen naši obchodní partneři, ale také hodně soukromých osoby peněžitou pomoc.

Osvědčení o konání veřejné sbírky naleznete zde.


Veřejná sbírka byla ke dni 30. 9. 2021 ukončena pro příchozí platby. 

Platby přijaté na účet po tomto datu budou vráceny. Děkujeme za pochopení.


Celková vybraná částka

2 392 342 Kč


Škody na majetku našich zaměstnanců přesáhly celkově částku 10 milionů Kč. Naštěstí většina nemovitostí i dopravních prostředků byla pojištěna, nicméně pojišťovny neproplácí 100% škod a pokud jsou škody velmi rozsáhlé, jsou majitelé většinou už bohužel závislí na pomoci poskytnuté z veřejných sbírek. K devastujícím škodám došlo nejen na majetku našich současných zaměstnanců, ale i na majetku bývalých zaměstnanců nebo starších rodičů našich zaměstnanců. Rozhodli jsme se proto rozšířit podporu z veřejné sbírky Walstead Moraviapress i tímto směrem.

Celá sbírka našla svůj účel. 

Všem dárcům z celého srdce Moraviapressu děkujeme!

O vyplacení podpory rozhodovala interní komise zřízená za tímto účelem, aby přidělení jednotlivých příspěvků zůstalo objektivní. Stanovili jsme několik úrovní poskytnutí příspěvku a také časové období jejich vyplácení. Jako první byly odeslány příspěvky lidem, kteří mají obrovské škody na majetku, a mají omezeno nebo znemožněno bydlení. Poté byly odeslány příspěvky lidem, kteří mají škody na majetku a jejich domy zůstaly plně obyvatelné. Poslední příspěvky byly poskytnuty zaměstnancům na opravy poškozených dopravních prostředků.


Se souhlasem našich zaměstnanců uveřejňujeme poděkování a několik fotografií z poškozených domů, ke kterým mířila pomoc z naší sbírky.


Děkujeme za příspěvky 

obchodním partnerům a společnostem:

                      BORGIS a.s.                                     CPI Moravia Books s. r. o.                       UNIPRINT, s. r. o.                      

                      Slezské vydavatelství                     GARAVIN s.r.o.                                         Garamon s. r. o.

                      Tiskárna KaB Most                          TRIAPEX s.r.o.                                          Svoboda Press s.r.o.

                      Motel Hana Restaurant                   DANTE.CZ, s.r.o                                       Sanap Kostelec s.r.o.

                      SIMIX MORAVA s.r.o.                      Helma Roto, spol. s r.o.                            Myslivost, s.r.o.

                      Koenig & Bauer (CEE)                     SEVEROTISK s.r.o.                                   OLLIVE Account s.r.o. 

                      GRAFOSERVIS s.r.o.                       Bjornberg 1781, s.r.o.                                Ferag CZ s.r.o.

a všem soukromým osobám a anonymním dárcům.

Jména soukromých osob jsou nám známa.  Z důvodů legislativních nařízení je nemůžeme zveřejňovat.


POTVRZENÍ PRO DAŇOVÉ ÚČELY

Právnické osoby - kontaktujte nás prosím na emailu office@walstead-moraviapress.com 

Soukromí dárci  - vyplňte prosím následující formulář údaji, které jsou pro potvrzení nezbytné:


Jak využít potvrzení pro daňové účely?

Fyzické osoby

podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za zdaňovací období (kalendářní rok) odečíst nejvýše 15 % ze základu daně, to neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně.

Právnické osoby 

podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, lze odečíst vždy nejvýše 30 % sníženého základu daně.


Daň z příjmů za rok 2021 lze snížit uplatněním poskytnutého daru až do výše 30 % základu daně!